Udělejte si dnes radost!

Lilien odlakovač Express Quick & Easy s houbičkou 75ml

Neohodnoceno
Dostupnost Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
17.4.2024
Kód: D_9270
49 Kč
Lilien odlakovač Express Quick & Easy s houbičkou 75ml
Neohodnoceno

Praktický odlakovač s houbičkou. Objem: 75 ml Praktický odlakovač Express Quick & Easy s houbičkou je ideální pomůckou pro rychlé a jednoduché odstranění laku na nehty bez vatového tampónku. Použití: Otevřete uzávěr obalu, vložte prst do houbičky umístěné uvnitř lahve a krouživými pohyby odstraňte starý lak z nehtu. V případě potřeby aplikaci opakujte. Složení: Ethyl Acetate, Alcohol Denat., Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Parfum. Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost a závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. EAN: 8596048003872

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: