Udělejte si dnes radost!

Lilien Hand SANITIZER 1l - s pumpičkou

Neohodnoceno
Dostupnost Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
28.2.2024
Kód: D_9380
199 Kč
Lilien Hand SANITIZER 1l - s pumpičkou
Neohodnoceno

Dezinfekce s praktickým rozprašovačem - vhodný do každé firmy, školy i domácnosti. 1000 ml Chráníme Vás i Vaše blízké. Tekutý alkoholový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci rukou a pokožky. Lilien Hand Sanitizer Spray je účinný proti obaleným virům a je testován dle normy EN 1500 pro hygienickou dezinfekci rukou. Přípravek působí rychle, bez použití vody, neředí se. Přípravek je určen k okamžitému použití všude tam, kde je potřeba dbát na řádnou dezinfekci rukou a pokožky. Obsahuje přídavnou složku glycerin, který napomáhá hydratovat pokožku rukou. POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU! Použití a dávkování: Používá se neředěný. Pro hygienickou dezinfekci rukou vtírejte do suché pokožky 3 ml přípravku po dobu 30-60 s do zaschnutí. Ruce poté neoplachujte ani neutírejte. Dezinfekce pokožky: Přípravek se nanáší přímo, nechá se působit do zaschnutí. Účinné látky ve 100 g přípravku: Ethanol 63 g, propan-2-ol 8 g. Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: